उशीर समानार्थी शब्द | Ushir Samanarthi Shabd Marathi | Ushir Paryayvachi Shabd in Marathi

उशीर समानार्थी शब्द | Ushir Samanarthi Shabd Marathi | Ushir Paryayvachi Shabd in Marathi

उशीर समानार्थी शब्द | Ushir samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत उशीर चा समानार्थी शब्द | Ushir samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

उशीर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
उशीर = विलंब

 

कारण आपल्याला उशीर समानार्थी शब्द मराठी ( उशीर समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे उशीर पर्यायवाची शब्द हिंदी ( उशीर पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Ushir samanarthi Shabd Marathi व Ushir Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया उशीर समानार्थी शब्द | Ushir samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Ushir | Alternative words for Ushir | Ushir Aynonym in Marathi

उशीर समानार्थी शब्द | Ushir Samanarthi Shabd Marathi | Ushir Paryayvachi Shabd in Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

उशीर समानार्थी शब्द | Ushir samanarthi Shabd Marathi

उशीर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
उशीर = विलंब

 

उशीर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) उशीर
वाक्य – मी आज उशीर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) उशीर
वाक्य – मला उशीर हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) उशीर
वाक्य – मला उशीर हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For उशीर समानार्थी शब्द | Ushir samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) उशीर समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- उशीर या शब्दाचा समानार्थी शब्द विलंब आहे.

प्रश्न 2) उशीर शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- उशीर इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द विलंब यह है.

See also  घरटे समानार्थी शब्द | Gharte Samanarthi Shabd Marathi | Gharte Paryayvachi Shabd in Marathi

प्रश्न 3) उशीर या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- उशीर या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – विलंब.

प्रश्न 4) उशीर चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- उशीर चा समानार्थी शब्द विलंब आहे.

प्रश्न 5) उशीर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- उशीर या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने विलंब हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) उशीर का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- उशीर की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा विलंब इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) उशीर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- उशीर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा विलंब इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) उशीर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- उशीर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा विलंब इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) उशीर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- उशीर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा विलंब इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Ushir ?.
Answer- The synonym of Ushir is विलंब.

Question 11) What is the synonym of the word Ushir ?.
Answer- The word Ushir is synonymous in the following way – विलंब.

Question 12) What is the alternative word for Ushir ?.
Answer- Ushir that many alternative words but mostly use विलंब.

Question 13) What is the synonym of Ushir in marathi?.
Answer- The synonym of Ushir word in marathi is विलंब.

See also  करडा समानार्थी शब्द | karda Samanarthi Shabd Marathi | karda Paryayvachi Shabd in Marathi

Question 14) What is the synonym of Ushir ?.
Answer- The synonym of Ushir word in Marathi is विलंब.

Question 15) Ushir samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Ushir che samanarthi Shabd विलंब ahe.

Question 16) Ushir ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Ushir ka paryayvachi shabd विलंब hai.

Question 17) Ushir ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Ushir ya shabadacha samanarthi Shabd विलंब ahe.

Question 18) Ushir ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Ushir ka paryayvachi shabd विलंब hai.

Question 19) Alternative word for Ushir ?.
Answer- The alternative word is विलंब.

Question 20) Ushir similar words in marathi.
Answer- The similar words is विलंब.

समानार्थी शब्द उशीर | samanarthi Shabd Ushir

आपण आजच्या या लेखामध्ये Ushir samanarthi Shabd Marathi व Ushir Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण उशीर या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण उशीर समानार्थी शब्द | Ushir samanarthi Shabd Marathi व Ushir Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले उशीर समानार्थी शब्द । Ushir Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील उशीर पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ushir Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये उशीर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण उशीर या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण उशीर या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील उशीर पर्यायवाची शब्द हिंदी । Ushir Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

See also  कष्ट समानार्थी शब्द | kasht Samanarthi Shabd Marathi | kasht Paryayvachi Shabd in Marathi

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन उशीर समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Ushir ka Paryayvachi shabd | Ushir Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | उशीर समानार्थी शब्द | उशीर पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • उशीर समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द उशीर
 • उशीर पर्यायवाची शब्द
 • उशीर का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द उशीर
 • उशीर समानार्थी शब्द काय आहे?
 • उशीर मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Ushir Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Ushir
 • Ushir ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Ushir
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.