क्लुप्ती समानार्थी शब्द | klupti Samanarthi Shabd Marathi | klupti Paryayvachi Shabd in Marathi

क्लुप्ती समानार्थी शब्द | klupti Samanarthi Shabd Marathi | klupti Paryayvachi Shabd in Marathi

क्लुप्ती समानार्थी शब्द | klupti samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत क्लुप्ती चा समानार्थी शब्द | klupti samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

क्लुप्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
क्लुप्ती = युक्ती ,कल्पना ,शक्कल

 

कारण आपल्याला क्लुप्ती समानार्थी शब्द मराठी ( क्लुप्ती समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे क्लुप्ती पर्यायवाची शब्द हिंदी ( क्लुप्ती पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये klupti samanarthi Shabd Marathi व klupti Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया क्लुप्ती समानार्थी शब्द | klupti samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of klupti | Alternative words for klupti | klupti Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

क्लुप्ती समानार्थी शब्द | klupti samanarthi Shabd Marathi

क्लुप्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
क्लुप्ती = युक्ती ,कल्पना ,शक्कल

 

क्लुप्ती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) क्लुप्ती
वाक्य – मी आज क्लुप्ती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) क्लुप्ती
वाक्य – मला क्लुप्ती हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) क्लुप्ती
वाक्य – मला क्लुप्ती हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For क्लुप्ती समानार्थी शब्द | klupti samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) क्लुप्ती समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- क्लुप्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द युक्ती ,कल्पना ,शक्कल आहे.

See also  अनल समानार्थी शब्द | Anal samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 2) क्लुप्ती शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- क्लुप्ती इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द युक्ती ,कल्पना ,शक्कल यह है.

प्रश्न 3) क्लुप्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- क्लुप्ती या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – युक्ती ,कल्पना ,शक्कल.

प्रश्न 4) क्लुप्ती चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- क्लुप्ती चा समानार्थी शब्द युक्ती ,कल्पना ,शक्कल आहे.

प्रश्न 5) क्लुप्ती या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- क्लुप्ती या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने युक्ती ,कल्पना ,शक्कल हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) क्लुप्ती का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- क्लुप्ती की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा युक्ती ,कल्पना ,शक्कल इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) क्लुप्ती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- क्लुप्ती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा युक्ती ,कल्पना ,शक्कल इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) क्लुप्ती शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- क्लुप्ती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा युक्ती ,कल्पना ,शक्कल इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) क्लुप्ती शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- क्लुप्ती की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा युक्ती ,कल्पना ,शक्कल इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of klupti ?.
Answer- The synonym of klupti is युक्ती ,कल्पना ,शक्कल.

Question 11) What is the synonym of the word klupti ?.
Answer- The word klupti is synonymous in the following way – युक्ती ,कल्पना ,शक्कल.

See also  शक्ती समानार्थी शब्द | Shakti Samanarthi Shabd Marathi | Shakti Paryayvachi Shabd in Hindi

Question 12) What is the alternative word for klupti ?.
Answer- klupti that many alternative words but mostly use युक्ती ,कल्पना ,शक्कल.

Question 13) What is the synonym of klupti in marathi?.
Answer- The synonym of klupti word in marathi is युक्ती ,कल्पना ,शक्कल.

Question 14) What is the synonym of klupti ?.
Answer- The synonym of klupti word in Marathi is युक्ती ,कल्पना ,शक्कल.

Question 15) klupti samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- klupti che samanarthi Shabd युक्ती ,कल्पना ,शक्कल ahe.

Question 16) klupti ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- klupti ka paryayvachi shabd युक्ती ,कल्पना ,शक्कल hai.

Question 17) klupti ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- klupti ya shabadacha samanarthi Shabd युक्ती ,कल्पना ,शक्कल ahe.

Question 18) klupti ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- klupti ka paryayvachi shabd युक्ती ,कल्पना ,शक्कल hai.

Question 19) Alternative word for klupti ?.
Answer- The alternative word is युक्ती ,कल्पना ,शक्कल.

Question 20) klupti similar words in marathi.
Answer- The similar words is युक्ती ,कल्पना ,शक्कल.

समानार्थी शब्द क्लुप्ती | samanarthi Shabd klupti

आपण आजच्या या लेखामध्ये klupti samanarthi Shabd Marathi व klupti Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण क्लुप्ती या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण क्लुप्ती समानार्थी शब्द | klupti samanarthi Shabd Marathi व klupti Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले क्लुप्ती समानार्थी शब्द । klupti Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील क्लुप्ती पर्यायवाची शब्द हिंदी । klupti Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये क्लुप्ती या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण क्लुप्ती या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण क्लुप्ती या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

See also  ऋषी समानार्थी शब्द | Rushi Samanarthi Shabd Marathi | Rushi Paryayvachi Shabd in Marathi

जेणेकरून त्यांना देखील क्लुप्ती पर्यायवाची शब्द हिंदी । klupti Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन क्लुप्ती समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

klupti ka Paryayvachi shabd | klupti Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | क्लुप्ती समानार्थी शब्द | क्लुप्ती पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • क्लुप्ती समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द क्लुप्ती
 • क्लुप्ती पर्यायवाची शब्द
 • क्लुप्ती का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द क्लुप्ती
 • क्लुप्ती समानार्थी शब्द काय आहे?
 • क्लुप्ती मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • klupti Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd klupti
 • klupti ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd klupti

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.