खोडकर समानार्थी शब्द | khodkar Samanarthi Shabd Marathi | khodkar Paryayvachi Shabd in Marathi

खोडकर समानार्थी शब्द | khodkar Samanarthi Shabd Marathi | khodkar Paryayvachi Shabd in Marathi

खोडकर समानार्थी शब्द | khodkar samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत खोडकर चा समानार्थी शब्द | khodkar samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

खोडकर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
खोडकर = उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड

 

कारण आपल्याला खोडकर समानार्थी शब्द मराठी ( खोडकर समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे खोडकर पर्यायवाची शब्द हिंदी ( खोडकर पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये khodkar samanarthi Shabd Marathi व khodkar Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया खोडकर समानार्थी शब्द | khodkar samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of khodkar | Alternative words for khodkar | khodkar Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

खोडकर समानार्थी शब्द | khodkar samanarthi Shabd Marathi

खोडकर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
खोडकर = उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड

 

खोडकर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) खोडकर
वाक्य – मी आज खोडकर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) खोडकर
वाक्य – मला खोडकर हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) खोडकर
वाक्य – मला खोडकर हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For खोडकर समानार्थी शब्द | khodkar samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) खोडकर समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- खोडकर या शब्दाचा समानार्थी शब्द उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड आहे.

प्रश्न 2) खोडकर शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- खोडकर इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड यह है.

See also  आगामी समानार्थी शब्द | Agami Samanarthi Shabd Marathi | Agami Paryayvachi Shabd in Hindi

प्रश्न 3) खोडकर या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- खोडकर या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड.

प्रश्न 4) खोडकर चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- खोडकर चा समानार्थी शब्द उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड आहे.

प्रश्न 5) खोडकर या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- खोडकर या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) खोडकर का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- खोडकर की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) खोडकर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- खोडकर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) खोडकर शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- खोडकर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) खोडकर शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- खोडकर की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of khodkar ?.
Answer- The synonym of khodkar is उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड.

Question 11) What is the synonym of the word khodkar ?.
Answer- The word khodkar is synonymous in the following way – उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड.

Question 12) What is the alternative word for khodkar ?.
Answer- khodkar that many alternative words but mostly use उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड.

See also  अचानक समानार्थी शब्द मराठी | Aachanak samanarthi Shabd Marathi | Aachanak Paryayvachi Shabd

Question 13) What is the synonym of khodkar in marathi?.
Answer- The synonym of khodkar word in marathi is उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड.

Question 14) What is the synonym of khodkar ?.
Answer- The synonym of khodkar word in Marathi is उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड.

Question 15) khodkar samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- khodkar che samanarthi Shabd उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड ahe.

Question 16) khodkar ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- khodkar ka paryayvachi shabd उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड hai.

Question 17) khodkar ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- khodkar ya shabadacha samanarthi Shabd उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड ahe.

Question 18) khodkar ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- khodkar ka paryayvachi shabd उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड hai.

Question 19) Alternative word for khodkar ?.
Answer- The alternative word is उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड.

Question 20) khodkar similar words in marathi.
Answer- The similar words is उनाड, हूड, उपद्व्यापी, द्वाड.

समानार्थी शब्द खोडकर | samanarthi Shabd khodkar

आपण आजच्या या लेखामध्ये khodkar samanarthi Shabd Marathi व khodkar Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण खोडकर या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण खोडकर समानार्थी शब्द | khodkar samanarthi Shabd Marathi व khodkar Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले खोडकर समानार्थी शब्द । khodkar Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील खोडकर पर्यायवाची शब्द हिंदी । khodkar Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये खोडकर या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण खोडकर या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण खोडकर या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

See also  उस्ताह समानार्थी शब्द | Ustah Samanarthi Shabd Marathi | Ustah Paryayvachi Shabd in Marathi

जेणेकरून त्यांना देखील खोडकर पर्यायवाची शब्द हिंदी । khodkar Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन खोडकर समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

khodkar ka Paryayvachi shabd | khodkar Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | खोडकर समानार्थी शब्द | खोडकर पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • खोडकर समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द खोडकर
 • खोडकर पर्यायवाची शब्द
 • खोडकर का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द खोडकर
 • खोडकर समानार्थी शब्द काय आहे?
 • खोडकर मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • khodkar Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd khodkar
 • khodkar ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd khodkar
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.