गरम समानार्थी शब्द | Garam Samanarthi Shabd Marathi | Garam Paryayvachi Shabd in Marathi

गरम समानार्थी शब्द | Garam Samanarthi Shabd Marathi | Garam Paryayvachi Shabd in Marathi

गरम समानार्थी शब्द | Garam samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गरम चा समानार्थी शब्द | Garam samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गरम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गरम = उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त

 

कारण आपल्याला गरम समानार्थी शब्द मराठी ( गरम समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गरम पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गरम पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Garam samanarthi Shabd Marathi व Garam Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गरम समानार्थी शब्द | Garam samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Garam | Alternative words for Garam | Garam Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

गरम समानार्थी शब्द | Garam samanarthi Shabd Marathi

गरम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गरम = उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त

 

गरम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गरम
वाक्य – मी आज गरम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गरम
वाक्य – मला गरम हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गरम
वाक्य – मला गरम हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गरम समानार्थी शब्द | Garam samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गरम समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गरम या शब्दाचा समानार्थी शब्द उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त आहे.

प्रश्न 2) गरम शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गरम इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त यह है.

See also  हरीण समानार्थी शब्द | Harin Samanarthi Shabd Marathi | Harin Paryayvachi Shabd in Hindi

प्रश्न 3) गरम या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गरम या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त.

प्रश्न 4) गरम चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गरम चा समानार्थी शब्द उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त आहे.

प्रश्न 5) गरम या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गरम या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गरम का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गरम की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गरम शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गरम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गरम शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गरम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गरम शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गरम की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Garam ?.
Answer- The synonym of Garam is उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त.

Question 11) What is the synonym of the word Garam ?.
Answer- The word Garam is synonymous in the following way – उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त.

Question 12) What is the alternative word for Garam ?.
Answer- Garam that many alternative words but mostly use उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त.

See also  अवर्षण समानार्थी शब्द | Avashan Samanarthi Shabd Marathi | Avashan Paryayvachi Shabd in Marathi

Question 13) What is the synonym of Garam in marathi?.
Answer- The synonym of Garam word in marathi is उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त.

Question 14) What is the synonym of Garam ?.
Answer- The synonym of Garam word in Marathi is उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त.

Question 15) Garam samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Garam che samanarthi Shabd उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त ahe.

Question 16) Garam ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Garam ka paryayvachi shabd उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त hai.

Question 17) Garam ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Garam ya shabadacha samanarthi Shabd उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त ahe.

Question 18) Garam ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Garam ka paryayvachi shabd उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त hai.

Question 19) Alternative word for Garam ?.
Answer- The alternative word is उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त.

Question 20) Garam similar words in marathi.
Answer- The similar words is उष्म, उबदार, उष्ण, तप्त.

समानार्थी शब्द गरम | samanarthi Shabd Garam

आपण आजच्या या लेखामध्ये Garam samanarthi Shabd Marathi व Garam Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गरम या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गरम समानार्थी शब्द | Garam samanarthi Shabd Marathi व Garam Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गरम समानार्थी शब्द । Garam Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गरम पर्यायवाची शब्द हिंदी । Garam Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गरम या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गरम या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गरम या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

See also  क्षेम समानार्थी शब्द | kshem Samanarthi Shabd Marathi | kshem Paryayvachi Shabd in Hindi

जेणेकरून त्यांना देखील गरम पर्यायवाची शब्द हिंदी । Garam Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गरम समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Garam ka Paryayvachi shabd | Garam Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गरम समानार्थी शब्द | गरम पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गरम समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गरम
 • गरम पर्यायवाची शब्द
 • गरम का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गरम
 • गरम समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गरम मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Garam Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Garam
 • Garam ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Garam
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.