गरीब लाचार समानार्थी शब्द | Garib lachar Samanarthi Shabd Marathi | Garib lachar Paryayvachi Shabd in Marathi

गरीब लाचार समानार्थी शब्द | Garib lachar Samanarthi Shabd Marathi | Garib lachar Paryayvachi Shabd in Marathi

गरीब लाचार समानार्थी शब्द | Garib lachar samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गरीब लाचार चा समानार्थी शब्द | Garib lachar samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गरीब लाचार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गरीब लाचार = दुबळा, दीन, रंक, पामर

 

कारण आपल्याला गरीब लाचार समानार्थी शब्द मराठी ( गरीब लाचार समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गरीब लाचार पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गरीब लाचार पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Garib lachar samanarthi Shabd Marathi व Garib lachar Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गरीब लाचार समानार्थी शब्द | Garib lachar samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Garib lachar | Alternative words for Garib lachar | Garib lachar Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

गरीब लाचार समानार्थी शब्द | Garib lachar samanarthi Shabd Marathi

गरीब लाचार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गरीब लाचार = दुबळा, दीन, रंक, पामर

 

गरीब लाचार या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गरीब लाचार
वाक्य – मी आज गरीब लाचार या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गरीब लाचार
वाक्य – मला गरीब लाचार हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गरीब लाचार
वाक्य – मला गरीब लाचार हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गरीब लाचार समानार्थी शब्द | Garib lachar samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गरीब लाचार समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गरीब लाचार या शब्दाचा समानार्थी शब्द दुबळा, दीन, रंक, पामर आहे.

See also  खुळा समानार्थी शब्द | khula Samanarthi Shabd Marathi | khula Paryayvachi Shabd in Marathi

प्रश्न 2) गरीब लाचार शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गरीब लाचार इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द दुबळा, दीन, रंक, पामर यह है.

प्रश्न 3) गरीब लाचार या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गरीब लाचार या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – दुबळा, दीन, रंक, पामर.

प्रश्न 4) गरीब लाचार चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गरीब लाचार चा समानार्थी शब्द दुबळा, दीन, रंक, पामर आहे.

प्रश्न 5) गरीब लाचार या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गरीब लाचार या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने दुबळा, दीन, रंक, पामर हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गरीब लाचार का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गरीब लाचार की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा दुबळा, दीन, रंक, पामर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गरीब लाचार शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गरीब लाचार की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा दुबळा, दीन, रंक, पामर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गरीब लाचार शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गरीब लाचार की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा दुबळा, दीन, रंक, पामर इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गरीब लाचार शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गरीब लाचार की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा दुबळा, दीन, रंक, पामर इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Garib lachar ?.
Answer- The synonym of Garib lachar is दुबळा, दीन, रंक, पामर.

Question 11) What is the synonym of the word Garib lachar ?.
Answer- The word Garib lachar is synonymous in the following way – दुबळा, दीन, रंक, पामर.

See also  दृढता समानार्थी शब्द | Drudhata Samanarthi Shabd Marathi | Drudhata Paryayvachi Shabd in Marathi

Question 12) What is the alternative word for Garib lachar ?.
Answer- Garib lachar that many alternative words but mostly use दुबळा, दीन, रंक, पामर.

Question 13) What is the synonym of Garib lachar in marathi?.
Answer- The synonym of Garib lachar word in marathi is दुबळा, दीन, रंक, पामर.

Question 14) What is the synonym of Garib lachar ?.
Answer- The synonym of Garib lachar word in Marathi is दुबळा, दीन, रंक, पामर.

Question 15) Garib lachar samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Garib lachar che samanarthi Shabd दुबळा, दीन, रंक, पामर ahe.

Question 16) Garib lachar ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Garib lachar ka paryayvachi shabd दुबळा, दीन, रंक, पामर hai.

Question 17) Garib lachar ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Garib lachar ya shabadacha samanarthi Shabd दुबळा, दीन, रंक, पामर ahe.

Question 18) Garib lachar ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Garib lachar ka paryayvachi shabd दुबळा, दीन, रंक, पामर hai.

Question 19) Alternative word for Garib lachar ?.
Answer- The alternative word is दुबळा, दीन, रंक, पामर.

Question 20) Garib lachar similar words in marathi.
Answer- The similar words is दुबळा, दीन, रंक, पामर.

समानार्थी शब्द गरीब लाचार | samanarthi Shabd Garib lachar

आपण आजच्या या लेखामध्ये Garib lachar samanarthi Shabd Marathi व Garib lachar Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गरीब लाचार या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गरीब लाचार समानार्थी शब्द | Garib lachar samanarthi Shabd Marathi व Garib lachar Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

See also  अगत्य समानार्थी शब्द | Agatya Samanarthi Shabd Marathi | Agatya Paryayvachi Shabd in Marath

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गरीब लाचार समानार्थी शब्द । Garib lachar Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गरीब लाचार पर्यायवाची शब्द हिंदी । Garib lachar Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गरीब लाचार या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गरीब लाचार या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गरीब लाचार या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील गरीब लाचार पर्यायवाची शब्द हिंदी । Garib lachar Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गरीब लाचार समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Garib lachar ka Paryayvachi shabd | Garib lachar Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गरीब लाचार समानार्थी शब्द | गरीब लाचार पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गरीब लाचार समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गरीब लाचार
 • गरीब लाचार पर्यायवाची शब्द
 • गरीब लाचार का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गरीब लाचार
 • गरीब लाचार समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गरीब लाचार मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Garib lachar Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Garib lachar
 • Garib lachar ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Garib lachar
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.