गर्विष्ठ समानार्थी शब्द | Garvishth Samanarthi Shabd Marathi | Garvishth Paryayvachi Shabd in Marathi

गर्विष्ठ समानार्थी शब्द | Garvishth Samanarthi Shabd Marathi | Garvishth Paryayvachi Shabd in Marathi

गर्विष्ठ समानार्थी शब्द | Garvishth samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गर्विष्ठ चा समानार्थी शब्द | Garvishth samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गर्विष्ठ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गर्विष्ठ = घमेंखोर ,अहंमन्य.

 

कारण आपल्याला गर्विष्ठ समानार्थी शब्द मराठी ( गर्विष्ठ समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गर्विष्ठ पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गर्विष्ठ पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Garvishth samanarthi Shabd Marathi व Garvishth Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गर्विष्ठ समानार्थी शब्द | Garvishth samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Garvishth | Alternative words for Garvishth | Garvishth Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

गर्विष्ठ समानार्थी शब्द | Garvishth samanarthi Shabd Marathi

गर्विष्ठ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गर्विष्ठ = घमेंखोर ,अहंमन्य.

 

गर्विष्ठ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गर्विष्ठ
वाक्य – मी आज गर्विष्ठ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गर्विष्ठ
वाक्य – मला गर्विष्ठ हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गर्विष्ठ
वाक्य – मला गर्विष्ठ हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गर्विष्ठ समानार्थी शब्द | Garvishth samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गर्विष्ठ समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गर्विष्ठ या शब्दाचा समानार्थी शब्द घमेंखोर ,अहंमन्य. आहे.

प्रश्न 2) गर्विष्ठ शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गर्विष्ठ इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द घमेंखोर ,अहंमन्य. यह है.

See also  ओटा समानार्थी शब्द | ota Samanarthi Shabd Marathi | ota Paryayvachi Shabd in Marathi

प्रश्न 3) गर्विष्ठ या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गर्विष्ठ या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – घमेंखोर ,अहंमन्य..

प्रश्न 4) गर्विष्ठ चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गर्विष्ठ चा समानार्थी शब्द घमेंखोर ,अहंमन्य. आहे.

प्रश्न 5) गर्विष्ठ या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गर्विष्ठ या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने घमेंखोर ,अहंमन्य. हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गर्विष्ठ का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गर्विष्ठ की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा घमेंखोर ,अहंमन्य. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गर्विष्ठ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गर्विष्ठ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा घमेंखोर ,अहंमन्य. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गर्विष्ठ शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गर्विष्ठ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा घमेंखोर ,अहंमन्य. इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गर्विष्ठ शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गर्विष्ठ की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा घमेंखोर ,अहंमन्य. इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Garvishth ?.
Answer- The synonym of Garvishth is घमेंखोर ,अहंमन्य..

Question 11) What is the synonym of the word Garvishth ?.
Answer- The word Garvishth is synonymous in the following way – घमेंखोर ,अहंमन्य..

Question 12) What is the alternative word for Garvishth ?.
Answer- Garvishth that many alternative words but mostly use घमेंखोर ,अहंमन्य..

Question 13) What is the synonym of Garvishth in marathi?.
Answer- The synonym of Garvishth word in marathi is घमेंखोर ,अहंमन्य..

See also  गयावया समानार्थी शब्द | Gayavaya Samanarthi Shabd Marathi | Gayavaya Paryayvachi Shabd in Marathi

Question 14) What is the synonym of Garvishth ?.
Answer- The synonym of Garvishth word in Marathi is घमेंखोर ,अहंमन्य..

Question 15) Garvishth samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Garvishth che samanarthi Shabd घमेंखोर ,अहंमन्य. ahe.

Question 16) Garvishth ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Garvishth ka paryayvachi shabd घमेंखोर ,अहंमन्य. hai.

Question 17) Garvishth ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Garvishth ya shabadacha samanarthi Shabd घमेंखोर ,अहंमन्य. ahe.

Question 18) Garvishth ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Garvishth ka paryayvachi shabd घमेंखोर ,अहंमन्य. hai.

Question 19) Alternative word for Garvishth ?.
Answer- The alternative word is घमेंखोर ,अहंमन्य..

Question 20) Garvishth similar words in marathi.
Answer- The similar words is घमेंखोर ,अहंमन्य..

समानार्थी शब्द गर्विष्ठ | samanarthi Shabd Garvishth

आपण आजच्या या लेखामध्ये Garvishth samanarthi Shabd Marathi व Garvishth Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गर्विष्ठ या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गर्विष्ठ समानार्थी शब्द | Garvishth samanarthi Shabd Marathi व Garvishth Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गर्विष्ठ समानार्थी शब्द । Garvishth Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गर्विष्ठ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Garvishth Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गर्विष्ठ या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गर्विष्ठ या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गर्विष्ठ या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

See also  आपत्ती समानार्थी शब्द | Aapatti Samanarthi Shabd Marathi | Aapatti Paryayvachi Shabd in Marat

जेणेकरून त्यांना देखील गर्विष्ठ पर्यायवाची शब्द हिंदी । Garvishth Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गर्विष्ठ समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Garvishth ka Paryayvachi shabd | Garvishth Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गर्विष्ठ समानार्थी शब्द | गर्विष्ठ पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गर्विष्ठ समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गर्विष्ठ
 • गर्विष्ठ पर्यायवाची शब्द
 • गर्विष्ठ का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गर्विष्ठ
 • गर्विष्ठ समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गर्विष्ठ मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Garvishth Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Garvishth
 • Garvishth ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Garvishth
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.