गोत समानार्थी शब्द | Got Samanarthi Shabd Marathi | Got Paryayvachi Shabd in Marathi

गोत समानार्थी शब्द | Got Samanarthi Shabd Marathi | Got Paryayvachi Shabd in Marathi

गोत समानार्थी शब्द | Got samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत गोत चा समानार्थी शब्द | Got samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

गोत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गोत = कुळ, पिढी, गोत्र, वंश

 

कारण आपल्याला गोत समानार्थी शब्द मराठी ( गोत समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे गोत पर्यायवाची शब्द हिंदी ( गोत पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Got samanarthi Shabd Marathi व Got Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया गोत समानार्थी शब्द | Got samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Got | Alternative words for Got | Got Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

गोत समानार्थी शब्द | Got samanarthi Shabd Marathi

गोत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
गोत = कुळ, पिढी, गोत्र, वंश

 

गोत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) गोत
वाक्य – मी आज गोत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) गोत
वाक्य – मला गोत हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) गोत
वाक्य – मला गोत हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For गोत समानार्थी शब्द | Got samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) गोत समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गोत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कुळ, पिढी, गोत्र, वंश आहे.

प्रश्न 2) गोत शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गोत इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द कुळ, पिढी, गोत्र, वंश यह है.

See also  आशा समानार्थी शब्द | Aaha Samanarthi Shabd Marathi | Aaha Paryayvachi Shabd in Marathi

प्रश्न 3) गोत या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- गोत या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – कुळ, पिढी, गोत्र, वंश.

प्रश्न 4) गोत चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- गोत चा समानार्थी शब्द कुळ, पिढी, गोत्र, वंश आहे.

प्रश्न 5) गोत या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- गोत या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने कुळ, पिढी, गोत्र, वंश हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) गोत का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- गोत की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कुळ, पिढी, गोत्र, वंश इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) गोत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गोत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कुळ, पिढी, गोत्र, वंश इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) गोत शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- गोत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कुळ, पिढी, गोत्र, वंश इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) गोत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- गोत की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा कुळ, पिढी, गोत्र, वंश इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Got ?.
Answer- The synonym of Got is कुळ, पिढी, गोत्र, वंश.

Question 11) What is the synonym of the word Got ?.
Answer- The word Got is synonymous in the following way – कुळ, पिढी, गोत्र, वंश.

Question 12) What is the alternative word for Got ?.
Answer- Got that many alternative words but mostly use कुळ, पिढी, गोत्र, वंश.

See also  अध्ययन समानार्थी शब्द | Adhayayan Samanarthi Shabd Marathi | Adhayayan Paryayvachi Shabd in Hindi

Question 13) What is the synonym of Got in marathi?.
Answer- The synonym of Got word in marathi is कुळ, पिढी, गोत्र, वंश.

Question 14) What is the synonym of Got ?.
Answer- The synonym of Got word in Marathi is कुळ, पिढी, गोत्र, वंश.

Question 15) Got samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- Got che samanarthi Shabd कुळ, पिढी, गोत्र, वंश ahe.

Question 16) Got ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- Got ka paryayvachi shabd कुळ, पिढी, गोत्र, वंश hai.

Question 17) Got ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- Got ya shabadacha samanarthi Shabd कुळ, पिढी, गोत्र, वंश ahe.

Question 18) Got ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- Got ka paryayvachi shabd कुळ, पिढी, गोत्र, वंश hai.

Question 19) Alternative word for Got ?.
Answer- The alternative word is कुळ, पिढी, गोत्र, वंश.

Question 20) Got similar words in marathi.
Answer- The similar words is कुळ, पिढी, गोत्र, वंश.

समानार्थी शब्द गोत | samanarthi Shabd Got

आपण आजच्या या लेखामध्ये Got samanarthi Shabd Marathi व Got Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण गोत या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण गोत समानार्थी शब्द | Got samanarthi Shabd Marathi व Got Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले गोत समानार्थी शब्द । Got Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील गोत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Got Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये गोत या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण गोत या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण गोत या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

See also  चक्र समानार्थी शब्द | Chakra Samanarthi Shabd Marathi | Chakra Paryayvachi Shabd in Marathi

जेणेकरून त्यांना देखील गोत पर्यायवाची शब्द हिंदी । Got Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन गोत समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Got ka Paryayvachi shabd | Got Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | गोत समानार्थी शब्द | गोत पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • गोत समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द गोत
 • गोत पर्यायवाची शब्द
 • गोत का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द गोत
 • गोत समानार्थी शब्द काय आहे?
 • गोत मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Got Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Got
 • Got ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Got
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.