ज्ञाता समानार्थी शब्द | dnyata Samanarthi Shabd Marathi | dnyata Paryayvachi Shabd in Marathi

ज्ञाता समानार्थी शब्द | dnyata Samanarthi Shabd Marathi | dnyata Paryayvachi Shabd in Marathi

ज्ञाता समानार्थी शब्द | dnyata samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत ज्ञाता चा समानार्थी शब्द | dnyata samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

ज्ञाता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ज्ञाता = सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान

 

कारण आपल्याला ज्ञाता समानार्थी शब्द मराठी ( ज्ञाता समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे ज्ञाता पर्यायवाची शब्द हिंदी ( ज्ञाता पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये dnyata samanarthi Shabd Marathi व dnyata Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया ज्ञाता समानार्थी शब्द | dnyata samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of dnyata | Alternative words for dnyata | dnyata Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

ज्ञाता समानार्थी शब्द | dnyata samanarthi Shabd Marathi

ज्ञाता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
ज्ञाता = सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान

 

ज्ञाता या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) ज्ञाता
वाक्य – मी आज ज्ञाता या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) ज्ञाता
वाक्य – मला ज्ञाता हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) ज्ञाता
वाक्य – मला ज्ञाता हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For ज्ञाता समानार्थी शब्द | dnyata samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) ज्ञाता समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ज्ञाता या शब्दाचा समानार्थी शब्द सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान आहे.

प्रश्न 2) ज्ञाता शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ज्ञाता इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान यह है.

See also  विस्तृत समानार्थी शब्द | Vistrit Samanarthi Shabd Marathi | Vistrit Paryayvachi Shabd in Hindi

प्रश्न 3) ज्ञाता या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- ज्ञाता या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान.

प्रश्न 4) ज्ञाता चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- ज्ञाता चा समानार्थी शब्द सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान आहे.

प्रश्न 5) ज्ञाता या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- ज्ञाता या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) ज्ञाता का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- ज्ञाता की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) ज्ञाता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ज्ञाता की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) ज्ञाता शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- ज्ञाता की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) ज्ञाता शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- ज्ञाता की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of dnyata ?.
Answer- The synonym of dnyata is सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान.

Question 11) What is the synonym of the word dnyata ?.
Answer- The word dnyata is synonymous in the following way – सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान.

Question 12) What is the alternative word for dnyata ?.
Answer- dnyata that many alternative words but mostly use सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान.

See also  अंथरून समानार्थी शब्द | Aantharun Samanarthi Shabd Marathi | Aantharun Paryayvachi Shabd in Marathi

Question 13) What is the synonym of dnyata in marathi?.
Answer- The synonym of dnyata word in marathi is सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान.

Question 14) What is the synonym of dnyata ?.
Answer- The synonym of dnyata word in Marathi is सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान.

Question 15) dnyata samanarthi Shabd kay ahe?.
Answer- dnyata che samanarthi Shabd सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान ahe.

Question 16) dnyata ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer- dnyata ka paryayvachi shabd सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान hai.

Question 17) dnyata ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer- dnyata ya shabadacha samanarthi Shabd सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान ahe.

Question 18) dnyata ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?.
Answer- dnyata ka paryayvachi shabd सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान hai.

Question 19) Alternative word for dnyata ?.
Answer- The alternative word is सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान.

Question 20) dnyata similar words in marathi.
Answer- The similar words is सुज्ञ, शहाणा, जाणकार, विद्वान.

समानार्थी शब्द ज्ञाता | samanarthi Shabd dnyata

आपण आजच्या या लेखामध्ये dnyata samanarthi Shabd Marathi व dnyata Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण ज्ञाता या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण ज्ञाता समानार्थी शब्द | dnyata samanarthi Shabd Marathi व dnyata Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले ज्ञाता समानार्थी शब्द । dnyata Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील ज्ञाता पर्यायवाची शब्द हिंदी । dnyata Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये ज्ञाता या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण ज्ञाता या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण ज्ञाता या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

See also  हात समानार्थी शब्द | Hath Samanarthi Shabd Marathi | Hath Paryayvachi Shabd in Hindi

जेणेकरून त्यांना देखील ज्ञाता पर्यायवाची शब्द हिंदी । dnyata Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन ज्ञाता समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

dnyata ka Paryayvachi shabd | dnyata Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | ज्ञाता समानार्थी शब्द | ज्ञाता पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • ज्ञाता समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द ज्ञाता
 • ज्ञाता पर्यायवाची शब्द
 • ज्ञाता का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द ज्ञाता
 • ज्ञाता समानार्थी शब्द काय आहे?
 • ज्ञाता मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • dnyata Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd dnyata
 • dnyata ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd dnyata

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.