र्हायणं समानार्थी शब्द मराठी | Hrayn Samanarthi Shabd In Marathi

र्हायणं समानार्थी शब्द मराठी | Hrayn Samanarthi Shabd In Marathi

र्हायणं समानार्थी शब्द मराठी | Hrayn samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत र्हायणं चा समानार्थी शब्द मराठी | Hrayn samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

र्हायणं या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
र्हायणं = राहिले

 

कारण आपल्याला र्हायणं समानार्थी शब्द मराठी ( र्हायणं समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे र्हायणं पर्यायवाची शब्द हिंदी ( र्हायणं पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Hrayn samanarthi Shabd Marathi व Hrayn Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया र्हायणं समानार्थी शब्द मराठी | Hrayn samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Hrayn | Alternative words for Hrayn | Hrayn Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

र्हायणं समानार्थी शब्द मराठी | Hrayn samanarthi Shabd Marathi

र्हायणं या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
र्हायणं = राहिले

 

र्हायणं या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) र्हायणं
वाक्य – मी आज र्हायणं या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) र्हायणं
वाक्य – मला र्हायणं हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) र्हायणं
वाक्य – मला र्हायणं हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | र्हायणं समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For र्हायणं समानार्थी शब्द | Hrayn samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) र्हायणं समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- र्हायणं या शब्दाचा समानार्थी शब्द राहिले आहे.

प्रश्न 2) र्हायणं शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- र्हायणं इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द राहिले यह है.

See also  हिंमत समानार्थी शब्द | Himmat Samanarthi Shabd Marathi | Himmat Paryayvachi Shabd in Hindi

प्रश्न 3) र्हायणं या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- र्हायणं या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – राहिले.

प्रश्न 4) र्हायणं चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- र्हायणं चा समानार्थी शब्द राहिले आहे.

प्रश्न 5) र्हायणं या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- र्हायणं या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने राहिले हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) र्हायणं का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- र्हायणं की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा राहिले इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) र्हायणं शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- र्हायणं की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा राहिले इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) र्हायणं शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- र्हायणं की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा राहिले इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) र्हायणं शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- र्हायणं की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा राहिले इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Hrayn?
Answer- The synonym of Hrayn is राहिले.

Question 11) What is the synonym of the word Hrayn?
Answer- The word Hrayn is synonymous in the following way – राहिले.

Question 12) What is the alternative word for Hrayn?
Answer- Hrayn that many alternative words but mostly use राहिले.

Question 13) What is the synonym of Hrayn in marathi?
Answer- The synonym of Hrayn word in marathi is राहिले.

See also  हुकूमत समानार्थी शब्द मराठी | Hukumat Samanarthi Shabd In Marathi

Question 14) What is the synonym of Hrayn?
Answer- The synonym of Hrayn word in Marathi is राहिले.

Question 15) Hrayn samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hrayn che samanarthi Shabd राहिले ahe.

Question 16) Hrayn ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Hrayn ka paryayvachi shabd राहिले hai.

Question 17) Hrayn ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hrayn ya shabadacha samanarthi Shabd राहिले ahe.

Question 18) Hrayn ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Hrayn ka paryayvachi shabd राहिले hai.

Question 19) Alternative word for Hrayn ?
Answer- The alternative word is राहिले.

Question 20) Hrayn similar words in marathi?
Answer- The similar words is राहिले.

समानार्थी शब्द र्हायणं मराठी | samanarthi Shabd Hrayn

आपण आजच्या या लेखामध्ये Hrayn samanarthi Shabd Marathi व Hrayn Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण र्हायणं या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण र्हायणं समानार्थी शब्द | Hrayn samanarthi Shabd Marathi व Hrayn Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले र्हायणं समानार्थी शब्द । Hrayn Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील र्हायणं पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hrayn Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये र्हायणं या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण र्हायणं या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण र्हायणं या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील र्हायणं पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hrayn Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

See also  गुहा समानार्थी शब्द | Guha Samanarthi Shabd Marathi | Guha Paryayvachi Shabd in Marathi

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन र्हायणं समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Hrayn ka Paryayvachi shabd | Hrayn Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | र्हायणं समानार्थी शब्द | र्हायणं पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • र्हायणं समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द र्हायणं मराठी
 • र्हायणं पर्यायवाची शब्द
 • र्हायणं का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द र्हायणं
 • र्हायणं समानार्थी शब्द काय आहे?
 • र्हायणं मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Hrayn Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Hrayn
 • Hrayn ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Hrayn
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.