र्हास समानार्थी शब्द मराठी | Hras Samanarthi Shabd In Marathi

र्हास समानार्थी शब्द मराठी | Hras Samanarthi Shabd In Marathi

र्हास समानार्थी शब्द मराठी | Hras samanarthi Shabd Marathi : विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत र्हास चा समानार्थी शब्द मराठी | Hras samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

र्हास या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
र्हास = हानी

 

कारण आपल्याला र्हास समानार्थी शब्द मराठी ( र्हास समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे र्हास पर्यायवाची शब्द हिंदी ( र्हास पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Hras samanarthi Shabd Marathi व Hras Paryayvachi Shabd Marathi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया र्हास समानार्थी शब्द मराठी | Hras samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Hras | Alternative words for Hras | Hras Aynonym in Marathi

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

र्हास समानार्थी शब्द मराठी | Hras samanarthi Shabd Marathi

र्हास या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?

उत्तर–
र्हास = हानी

 

र्हास या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.

1) र्हास
वाक्य – मी आज र्हास या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.

2) र्हास
वाक्य – मला र्हास हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.

3) र्हास
वाक्य – मला र्हास हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi
समानार्थी शब्द मराठी | Samanarthi Shabd In Marathi

Samanarthi Shabd In Marathi | र्हास समानार्थी शब्द मराठी | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Marathi

FAQ For र्हास समानार्थी शब्द | Hras samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) र्हास समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- र्हास या शब्दाचा समानार्थी शब्द हानी आहे.

प्रश्न 2) र्हास शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- र्हास इस शब्द का मराठी पर्यायवाची शब्द हानी यह है.

See also  चपळ समानार्थी शब्द | Chapal Samanarthi Shabd Marathi | Chapal Paryayvachi Shabd in Marathi

प्रश्न 3) र्हास या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?
उत्तर- र्हास या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – हानी.

प्रश्न 4) र्हास चा समानार्थी शब्द काय?
उत्तर- र्हास चा समानार्थी शब्द हानी आहे.

प्रश्न 5) र्हास या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
उत्तर- र्हास या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने हानी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.

प्रश्न 6) र्हास का मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
उत्तर- र्हास की अनेक मराठी पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हानी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 7) र्हास शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- र्हास की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हानी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 8) र्हास शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?
उत्तर- र्हास की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हानी इस शब्दों का उपयोग करते है.

प्रश्न 9) र्हास शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?
उत्तर- र्हास की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा हानी इस शब्दों का उपयोग करते है.

Question 10) What is the synonym of Hras?
Answer- The synonym of Hras is हानी.

Question 11) What is the synonym of the word Hras?
Answer- The word Hras is synonymous in the following way – हानी.

Question 12) What is the alternative word for Hras?
Answer- Hras that many alternative words but mostly use हानी.

Question 13) What is the synonym of Hras in marathi?
Answer- The synonym of Hras word in marathi is हानी.

See also  हित समानार्थी शब्द मराठी | Hit Samanarthi Shabd In Marathi

Question 14) What is the synonym of Hras?
Answer- The synonym of Hras word in Marathi is हानी.

Question 15) Hras samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hras che samanarthi Shabd हानी ahe.

Question 16) Hras ka Marathi Paryayvachi shabd ky hai?
Answer- Hras ka paryayvachi shabd हानी hai.

Question 17) Hras ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe?
Answer- Hras ya shabadacha samanarthi Shabd हानी ahe.

Question 18) Hras ka Marathi paryayvachi shabd konsa hai?
Answer- Hras ka paryayvachi shabd हानी hai.

Question 19) Alternative word for Hras ?
Answer- The alternative word is हानी.

Question 20) Hras similar words in marathi?
Answer- The similar words is हानी.

समानार्थी शब्द र्हास मराठी | samanarthi Shabd Hras

आपण आजच्या या लेखामध्ये Hras samanarthi Shabd Marathi व Hras Paryayvachi Shabd Marathi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण र्हास या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

त्यानंतर आपण र्हास समानार्थी शब्द | Hras samanarthi Shabd Marathi व Hras Paryayvachi Shabd Marathi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले र्हास समानार्थी शब्द । Hras Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील र्हास पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hras Paryayvachi Shabd Marathi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये र्हास या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण र्हास या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण र्हास या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील र्हास पर्यायवाची शब्द हिंदी । Hras Paryayvachi Shabd Marathi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

See also  घाव समानार्थी शब्द | Ghav Samanarthi Shabd Marathi | Ghav Paryayvachi Shabd in Marathi

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन र्हास समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Hras ka Paryayvachi shabd | Hras Samanarthi Shabd

Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

Samanarthi Shabd In Marathi | र्हास समानार्थी शब्द | र्हास पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

View Other UseFull Website :

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • र्हास समानार्थी शब्द मराठी
 • समानार्थी शब्द र्हास मराठी
 • र्हास पर्यायवाची शब्द
 • र्हास का मराठी पर्यायवाची शब्द
 •  मराठी पर्यायवाची शब्द र्हास
 • र्हास समानार्थी शब्द काय आहे?
 • र्हास मराठी पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Hras Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Hras
 • Hras ka Marathi Paryayvachi shabd
 • marathi Paryayvachi shabd Hras
 • news sidemap
 • post sidemap

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.