स्त्री समानार्थी शब्द | Stri Samanarthi Shabd Marathi | Stri Paryayvachi Shabd in Hindi

स्त्री समानार्थी शब्द | Stri Samanarthi Shabd Marathi | Stri Paryayvachi Shabd in Hindi


स्त्री समानार्थी शब्द | Stri samanarthi Shabd Marathi
: विद्यार्थी मित्रांनो आज या लेखामध्ये आपण बघणार आहोत स्त्री चा समानार्थी शब्द | Stri samanarthi Shabd Marathi या शब्दाचे समानार्थी शब्द.

कारण आपल्याला स्त्री समानार्थी शब्द मराठी ( स्त्री समानार्थी शब्द काय आहे? )  आणि त्याच प्रमाणे स्त्री पर्यायवाची शब्द हिंदी ( स्त्री पर्यायवाची शब्द क्या है? ) या दोन्ही भाषेमध्ये तुम्हाला या एकाच प्रश्नाचे उत्तर देण्याचा प्रयत्न आम्ही केलेला आहेत.

मराठी व हिंदी या भाषेमधील खूप सारे शब्द हे समान अर्थाने वापरले जातात याच कारणाने आपण या लेखांमध्ये Stri samanarthi Shabd Marathi व Stri Paryayvachi Shabd Hindi यांचे इतर शब्द शोधण्याचा प्रयत्न करूया.. चला तर पाहूया स्त्री समानार्थी शब्द | Stri samanarthi Shabd Marathi.

Synonym of Stri | Alternative words for Stri | Stri Aynonym in Marathi

स्त्री समानार्थी शब्द | Stri Samanarthi Shabd Marathi | Stri Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द | samanarthi Shabd

स्त्री समानार्थी शब्द | Stri samanarthi Shabd Marathi

स्त्री या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?
 
उत्तर–
स्त्री = महिला, वनिता, ललना, कामिनी

 

स्त्री के पर्यायवाची शब्द | Stri Paryayvachi Shabd in Hindi

स्त्री इस शब्द का पर्यायवाची शब्द कोनसा है?
 
उत्तर–
स्त्री = सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी
 
स्त्री या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करा.
1) स्त्री
वाक्य- मी आज स्त्री या शब्दाचा वाक्यात उपयोग करत आहे.
 
2) स्त्री
वाक्य- मला स्त्री हा शब्द वाचण्यासाठी खूप आवडतो.
 
3) स्त्री
वाक्य- मला स्त्री हा शब्द लिहिण्यासाठी खूप आवडतो.

 

स्त्री समानार्थी शब्द काय आहे? | स्त्री पर्यायवाची शब्द क्या है?
 

स्त्री समानार्थी शब्द | Stri Samanarthi Shabd Marathi | Stri Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

samanarthi shabd marathi

स्त्री समानार्थी शब्द | Stri samanarthi Shabd Marathi

प्रश्न 1) स्त्री समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- स्त्री या शब्दाचा समानार्थी शब्द महिला, वनिता, ललना, कामिनी आहे.
 
प्रश्न 2) स्त्री शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- स्त्री इस शब्द का पर्यायवाची शब्द सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी यह है.
 
प्रश्न 3) स्त्री या शब्दाचा समानार्थी शब्द काय आहे?.
उत्तर- स्त्री या शब्दाचे पुढील प्रकारे समानार्थी शब्द आहे – महिला, वनिता, ललना, कामिनी.
 
प्रश्न 4) स्त्री चा समानार्थी शब्द काय?.
उत्तर- स्त्री चा समानार्थी शब्द महिला, वनिता, ललना, कामिनी आहे.
 
प्रश्न 5) स्त्री या शब्दाचा समानार्थी शब्द कोणता आहे?.
उत्तर- स्त्री या शब्दाचे अनेक समानार्थी शब्द आहे त्यापैकी प्रामुख्याने महिला, वनिता, ललना, कामिनी हे समानार्थी शब्द वापरले जातात.
 
प्रश्न 6) स्त्री का पर्यायवाची शब्द क्या है?.
उत्तर- स्त्री की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 7) स्त्री शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- स्त्री की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 8) स्त्री शब्द का समानार्थी शब्द क्या होगा?.
उत्तर- स्त्री की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
प्रश्न 9) स्त्री शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है?.
उत्तर- स्त्री की अनेक पर्यायवाची शब्द हे उसमे से हम सबसे ज्यादा सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी इस शब्दों का उपयोग करते है.
 
Question 10) What is the synonym of Stri ?.
Answer– The synonym of Stri is महिला, वनिता, ललना, कामिनी.
 
Question 11) What is the synonym of the word Stri ?.
Answer– The word Stri is synonymous in the following way – महिला, वनिता, ललना, कामिनी.
 
Question 12) What is the alternative word for Stri ?.
AnswerStri that many alternative words but mostly use महिला, वनिता, ललना, कामिनी
 
Question 13) What is the synonym of Stri in marathi?.
Answer- The synonym of Stri word in marathi is महिला, वनिता, ललना, कामिनी
 
Question 14) What is the synonym of Stri in Hindi?.
Answer- The synonym of Stri word in hindi is सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी
 
Question 15) Stri samanarthi Shabd kay ahe?.

Answer- Stri che samanarthi Shabd महिला, वनिता, ललना, कामिनी ahe.

 
Question 16) Stri ka Paryayvachi shabd ky hai?.
Answer– Stri ka paryayvachi shabd सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी hai.
 
Question 17) Stri ya shabadacha samanarthi Shabd kay ahe ?.
Answer– Stri ya shabadacha samanarthi Shabd महिला, वनिता, ललना, कामिनी ahe.
 
Question 18) Stri ka paryayvachi shabd konsa hai?.
AnswerStri ka paryayvachi shabd सुन्दरी, कान्ता, कलत्र, वनिता, नारी, महिला, अबला, ललना, औरत, कामिनी, रमणी hai.
 
Question 19) Alternative word for Stri ?.
Answer- The alternative word is महिला, वनिता, ललना, कामिनी
 
Question 20) Stri similar words in marathi.
Answer- The similar words is महिला, वनिता, ललना, कामिनी.
स्त्री समानार्थी शब्द | Stri Samanarthi Shabd Marathi | Stri Paryayvachi Shabd in Hindi

समानार्थी शब्द स्त्री | samanarthi Shabd Stri

 

आपण आजच्या या लेखामध्ये Stri samanarthi Shabd Marathi व Stri Paryayvachi Shabd Hindi याविषयी माहिती पाहिली त्यानंतर आपण स्त्री या शब्दाचा वाक्यामध्ये उपयोग देखील केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाचा अर्थ चांगल्या प्रकारे समजल व अर्थ शोधण्यामध्ये मदत होईल.

See also  हित समानार्थी शब्द मराठी | Hit Samanarthi Shabd In Marathi

त्यानंतर आपण स्त्री समानार्थी शब्द | Stri samanarthi Shabd Marathi व Stri Paryayvachi Shabd Hindi याला अनुस्वरून काही प्रश्नांची उत्तरे देण्याचा देखील प्रयत्न केला जेणेकरून आपल्याला या शब्दाविषयी संपूर्ण आणि पुरेशी माहिती मिळेल.

विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला वरती दिलेले स्त्री समानार्थी शब्द । Stri Samanarthi shabd व त्याचप्रमाणे हिंदी मधून देखील स्त्री पर्यायवाची शब्द हिंदी । Stri Paryayvachi shabd hindi आणि त्याच प्रमाणे आपण या लेखांमध्ये स्त्री या शब्दाचा वाक्यात उपयोग देखील केलेला आहेत.  आणि आपण स्त्री या शब्दाचे समानार्थी शब्दांविषयी खूप सारे प्रश्न अर्थातच आपण स्त्री या शब्दापासून 20 पेक्षा जास्त आपण प्रश्न बनवले आहेत.

जेणेकरून त्यांना देखील स्त्री पर्यायवाची शब्द हिंदी । Stri Paryayvachi shabd hindi आणि मराठी समानार्थी शब्द देखील अभ्यास करण्यास मिळतील व त्यांना देखील येत्या पेपरमध्ये किंवा मराठी या विषयात समानार्थी शब्द मध्ये कोणत्याही प्रकारची अडचण राहणार नाही.

आपण हा लेख पूर्ण वाचला याबद्दल मी आपले मनापासून धन्यवाद व्यक्त करतो आणि आपण आज एक नवीन स्त्री समानार्थी शब्द याचा अर्थ शिकला व आपण आमच्या या वेबसाईटवरून इतर समानार्थी शब्दांची देखील अर्थ शिकत रहाल अशी अपेक्षा करतो आणि आज या ठिकाणी थांबतो धन्यवाद.

Stri ka Paryayvachi shabd | Stri Samanarthi Shabd

स्त्री समानार्थी शब्द | Stri Samanarthi Shabd Marathi | Stri Paryayvachi Shabd in Hindi
Samanarthi Shabd In Marathi | समानार्थी शब्द | पर्यायवाची शब्द | Paryayvachi Shabd in Hindi

 

View Other UseFull Website :
 

Related searches :

 • Samanarthi Shabd in Marathi
 • Samanarthi Shabd
 • समानार्थी शब्द मराठी
 • स्त्री समानार्थी शब्द
 • समानार्थी शब्द स्त्री
 • स्त्री पर्यायवाची शब्द
 • स्त्री का पर्यायवाची शब्द
 • पर्यायवाची शब्द स्त्री
 • स्त्री समानार्थी शब्द काय आहे?
 • स्त्री पर्यायवाची शब्द क्या है?
 • Stri Samanarthi Shabd
 • Samanarthi Shabd Stri
 • Stri ka Paryayvachi shabd
 • Paryayvachi shabd Stri
 • news sidemap
 • post sidemap
See also  अहर्निश समानार्थी शब्द | Aharnish Samanarthi Shabd Marathi | Aharnish Paryayvachi Shabd in Hindi

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.